Nadolig

Mae’r Nadolig ar y ffordd a rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn i’ch croesawu i Ty’n Llan er mwyn dathlu hefo ni! Mae’n bleser felly gennym rannu ein Bwydlen Parti Nadolig hefo chi gyd.

Os ‘da chi ffansi dathlu hefo ni yn yr wythnosau cyn y diwrnod mawr, ffoniwch ni ar 01286 875827 i archebu bwrdd.