Cysylltu â Ni

Ty’n Llan, Llandwrog, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5SY

01286 875827

Eisiau sgwrs?

Cysylltwch â ni

I holi am gynnal cyfarfod neu barti preifat yn y dafarn, cysylltwch â’r Rheolwr ar rheolwr@tynllan.cymru

Am ymholiadau ynglyn â chyfranddaliadau, rhoddion ariannol neu aelodaeth y Fenter cysylltwch â’r Trysorydd ar siars@tynllan.cymru

Am ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â ni ar post@tynllan.cymru neu trwy’r ffurflen isod.