Croeso cynnes i Ty’n Llan!

Ein horiau agor

Mercher

17:00 - 23:00

Iau

17:00 - 23:00

Gwener

10:30 - 23:00

Sadwrn

12:00 - 23:00

Sul

14:00 - 20:00

Digwyddiadau

Mae o’n briliant! Mae o’n gyfle i ddod i adnabod ein cyfoedion yn dda ac wedi creu cyfeillgarwch clos rhyngthon ni.

RhiainLlandwrog

Mae tafarn Ty’n Llan yn eiddo i’r gymuned ac wedi ei leoli ym mhentref tlws Llandwrog ger Caernarfon yng Ngwynedd. Nepell o Barc Glynllifon, tref hanesyddol Caernarfon, mynyddoedd yr Eifl a thraeth godidog Dinas Dinlle – dewch draw i gael diod yn awyrgylch braf a Chymreig yr adeilad hanesyddol hwn.