Croeso cynnes i Ty’n Llan!

Llun

17:00 - 23:00

Dim bwyd

Mawrth

17:00 - 23:00

Dim bwyd

Mercher

17:00 - 23:00

Bwyd ar gael 5-8pm

Iau

17:00 - 23:00

Bwyd ar gael 5-8pm

Gwener

10:30 - 23:00

Bwyd ar gael 12-3pm & 5-8pm

Sadwrn

12:00 - 23:00

Bwyd ar gael 5-8pm

Sul

12:00 - 20:00

Bwyd ar gael 12-4pm

Y Cwt Gwerthu – Siop Gymunedol

Cynnyrch lleol, hanfodion bwyd ac ambell beth moethus. Bara a llefrith ffres, cigoedd, cacennau a llawer mwy!
Ar agor pob dydd yn yr ardd 8am-8pm, system taliadau gonestrwydd trwy gerdyn neu arian parod.

Digwyddiadau

Mae o’n briliant! Mae o’n gyfle i ddod i adnabod ein cyfoedion yn dda ac wedi creu cyfeillgarwch clos rhyngthon ni.

RhiainLlandwrog

chwefror, 2024

Mae tafarn Ty’n Llan yn eiddo i’r gymuned ac wedi ei leoli ym mhentref tlws Llandwrog ger Caernarfon yng Ngwynedd. Nepell o Barc Glynllifon, tref hanesyddol Caernarfon, mynyddoedd yr Eifl a thraeth godidog Dinas Dinlle – dewch draw i gael diod yn awyrgylch braf a Chymreig yr adeilad hanesyddol hwn.

Cynllun buddsoddi a ariennir gan:

Cefnogir ein gweithgareddau gan: