Croeso cynnes i Ty’n Llan!

Ein horiau agor ac amseroedd gweini bwyd

Mercher

12:00 - 23:00

Bwydlen Cinio 12-3pm Noson Byrgyr 5-8pm

Iau

12:00 - 23:00

Bwydlen Blasu 12-3pm Clwb Cyri 6-8pm

Gwener

10:30 - 23:00

Bwydlen Cinio 12-3pm Bwydlen Nos 5-8pm

Sadwrn

12:00 - 23:00

Bwydlen Cinio 12-3pm Bwydlen Nos 5-9pm

Sul

12:00 - 20:00

Bwydlen lawn 12-7pm

Byrbrydau blasus o’r bar ar gael 3-5pm

Digwyddiadau

Mae o’n briliant! Mae o’n gyfle i ddod i adnabod ein cyfoedion yn dda ac wedi creu cyfeillgarwch clos rhyngthon ni.

RhiainLlandwrog

Mae tafarn Ty’n Llan yn eiddo i’r gymuned ac wedi ei leoli ym mhentref tlws Llandwrog ger Caernarfon yng Ngwynedd. Nepell o Barc Glynllifon, tref hanesyddol Caernarfon, mynyddoedd yr Eifl a thraeth godidog Dinas Dinlle – dewch draw i gael diod yn awyrgylch braf a Chymreig yr adeilad hanesyddol hwn.