Croeso cynnes i Ty’n Llan!

Ein horiau agor

Mercher

17:00 - 23:00

Bwyd ar gael 5-8pm

Iau

17:00 - 23:00

*Cegin ar gau 9 Chwef, sori!*

Gwener

10:30 - 23:00

Bwyd ar gael 12-3pm a 5-8pm

Sadwrn

12:00 - 23:00

Bwyd ar gael 12-3pm a 5-9pm

Sul

12:00 - 20:00

Bwyd ar gael 12.30-4pm

Byrbrydau blasus o’r bar ar gael 3-5pm

Digwyddiadau

Mae o’n briliant! Mae o’n gyfle i ddod i adnabod ein cyfoedion yn dda ac wedi creu cyfeillgarwch clos rhyngthon ni.

RhiainLlandwrog

chwefror, 2023

Mae tafarn Ty’n Llan yn eiddo i’r gymuned ac wedi ei leoli ym mhentref tlws Llandwrog ger Caernarfon yng Ngwynedd. Nepell o Barc Glynllifon, tref hanesyddol Caernarfon, mynyddoedd yr Eifl a thraeth godidog Dinas Dinlle – dewch draw i gael diod yn awyrgylch braf a Chymreig yr adeilad hanesyddol hwn.