Dychmygwch….

…ail-gychwyn curiad calon cymuned

…fwynhau pryd o fwyd gyda golygfa odidog o’r Eifl

…yfed diod oer tra mae’r plant yn chwerthin a chwarae

…guro’ch traed i guriad band lleol

…gyfri gyda’r cloc ar Nos Calan ymysg cyfeillion a chymdogion

…groesi’r lôn o’r eglwys i’ch brecwast priodas

…fyw mewn cymuned sy’n cwrdd a chymdeithasu’n ddyddiol

Gyda’n gilydd gallwn wireddu hyn!

I droi’r freuddwyd yn realiti…

…rydym angen eich cefnogaeth a’ch buddsoddiad

…dewch yn berchen rhan o dafarn hanesyddol fydd â’r cyfleusterau cyfoes gorau a chael llais yn sut caiff ei rhedeg

…byddwch yn rhan o gymdeithas weithgar sy’n hybu, cefnogi a chroesawu pawb o bob oed

…ymunwch â Menter Ty’n Llan am cyn lleied â £100

…dewch i greu hanes gyda ni

MYNNWCH SIÂR, DEWCH Â’CH ARIAN
BRYSIWCH, CHWARAEWCH EICH RHAN!

I ddarllen mwy am gynlluniau ein menter, cliciwch yma

Dyddiad cau i brynu cyfranddaliadau:
11 Mehefin 2021

PRYNU SIÂRS

Imagine….

… reviving a community’s heartbeat

… savouring a meal with a magnificent view of the Eifl

… enjoying a cold drink while the children laugh and play

… tapping your feet to the beat of a local band

… welcoming the New Year with friends and neighbours

… crossing the road from the church to your wedding breakfast

… living in a community that meets and socialises daily

Together we can make this happen!

To turn this dream into a reality…

… we need your support and investment

… become part-owners of a historic pub with the best modern facilities and a say in how it’s run

… partake in a vibrant society that promotes, supports and embraces everyone

… join Menter Ty’n Llan for as little as £100

… come and make history with us

FOR A PINT FULL OF BEER AND PLENTIFUL FARE,
REACH FOR YOUR WALLET AND PURCHASE A SHARE!

To find out more about our venture’s plans, click here

Closing date for buying shares:
11th June 2021

BUY SHARES

Achub Ty’n Llan – fesul tamaid!

Prynwch ein siocled blasus o Adra – wedi ei wneud yng Nghymru yn arbennig i godi arian i Menter Ty’n Llan!

PRYNU SIOCLED

Mwy o nwyddau yn dod yn fuan…

Help save Ty’n Llan with every bite

Buy our fundraising chocolate from Adra – made in Wales exclusively for Menter Ty’n Llan!

BUY CHOCOLATE

More fundraising products coming soon…

Already In Love

Purchase

Already In Love

Purchase