Rhagfyr 2017 - Cau Ty’n Llan

Roedd y dafarn wedi bod yn eiddo preifat ers llawer o flynyddoedd ac yn cael ei rhedeg gan gyfres o denantiaid. Y mwyaf diweddar o’r rhain oedd y diweddar Huw Edwards (‘Huw Tacsis’) a’i wraig Enid.  Ym mis Rhagfyr 2017 penderfynodd y ddau  roi’r gorau i’r denantiaeth, ac fe gaewyd Ty’n Llan. Roedd diffyg man cyfarfod yn y pentref yn cael ei deimlo’n gryf.