Swyddi

SWYDD AR GAEL: Rheolwr Ty’n Llan, Llandwrog

Chwilio am her newydd?

Dyma gyfle cyffrous i fod yn rhan o fenter cymunedol newydd, drwy redeg tafarn Ty’n Llan, Llandwrog.

Swydd llawn amser

£30,000 y flwyddyn

I’r ymgeisydd iawn, mae’n bosib i ni ystyried opsiynau hyblyg, oriau rhan amser, rhannu swydd ayb.

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch gyda Caryl 07789197178 neu Carys 07765 407955.

Dyddiad Cau: hanner nos, 11 Ionawr 2023

I wneud cais, gyrrwch lythyr blaen a CV drwy ebost i:

post@tynllan.cymru

Lawrlwytho Swydd Ddisgrifiad
Ymgeisio

*Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon