Newyddion

Bwletinau newyddion diweddaraf Ty’n Llan

10.10.22

Ennill gwobr ‘Un i’w Gwylio’ yng Ngwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru

5.10.22

Clwb Cinio i drigolion 60+ yr ardal yn cychwyn

13.9.22

Cynnal Cyfarfod Blynyddol cyntaf Menter Ty'n Llan, dros 100 o gyfranddalwyr yn bresennol

28.7.22

Noson Cwis rheolaidd yn cychwyn

6.7.22

Clwb Sgwrsio Ffrangeg misol yn cychwyn

22.6.22

Y gegin yn agor gyda'n bwydlen lawn gyntaf!

18.6.22

Cynnal ein twrnament pwl cyntaf

14.6.22

Gosod byrddau a pharasols yn yr ardd - lle rwan i 60 eistedd tu allan!

1.6.22

Cwmni Recclesia yn cychwyn ar Gam 1 o'r gwaith adnewyddu

12.5.22

Penodi Taryn Bennett fel ein cogydd

3.5.22

Clwb Darllen misol yn cychwyn

1.4.22

Croesawu ein Rheolwr newydd, Ellen Williams

1.4.22

Ffarwelio a diolch i Catrin (ar ei ffordd i Dwrci)

24.2.22

Clwb sgwrsio misol i ddysgwyr Cymraeg yn cychwyn

23.2.22

Deio Jones yn ymuno â’r tim fel ymgynghorydd/cydlynydd

16.2.22

Ehangu’r oriau agor – dydd Mercher hefyd

4.2.22

Cychwyn Clwb Cerdded wythnosol

26.1.22

Dwy set deledu yn cyrraedd – Rygbi, peldroed ar y ffordd

21.1.22

Sefydlu Clwb Ieuenctid Ty’n Llan Ni

Ennill grant gan Gyngor Gwynedd i gynnig cinio am ddim i’r henoed

17.12.21

Agor y drysau! Diodydd poeth ac oer

14.12.21

Rhannu’r cynlluniau adnewyddu hefo’r gymuned

24.11.21

Penodi Catrin Jenkins yn Rheolwr cyntaf Ty’n Llan (tan Ebrill)

18.11.21

Cyhoeddi grant/ benthyciad £150,000 o Gronfa CADF CgGC (arian Ewrop)

27.10.21

Ennill grant o £250,000 o Gronfa Perchnogaeth Gymunedol (COF) Llywodraeth y DU

17 & 31.7.21

Ty’n Llan Allan! Dathliadau yn yr ardd gwrw

25.6.21

Ty’n Llan yn dod yn eiddo i’r gymuned