Pwysig - Darllenwch cwestiynau cyffredin cyn ateb : cwestiynau cyffredin - cynlluniau pensaer

Cynllun 1

Mae Opsiwn 1 yn canolbwyntio ar gadw'r gegin a'r toiledau mwy neu lai yn yr un lleoliadau â chynt, ond ar ffurf adeilad a gwaith adnewyddu newydd. Mae'r bwyty yn wydr ac o fewn yr adeiladwaith beudai bach allanol. Mae effaith y cyfansoddiad yn fwy sensitif, ac yn llai, o fewn y safle.

Lawrlwytho Cynlluniau Opsiwn 1

Cynllun 2

Mae Opsiwn 2 yn ail-leoli'r gegin o fewn y cwrt, ac yn cynnig bwyty a chegin mwy o faint o’r herwydd. Mae'r olygfa gornel de-ddwyreiniol yn drawiadol, ac yn clymu’r ardd i'r bwyty rhywfaint yn well. Mae effaith y cyfansoddiad yn fwy o faint, ac yn mynd i gostio mwy o ran arian.

Lawrlwytho Cynlluniau Opsiwn 2